Logo

Анемія хронічних захворювань

Анемія хронічних захворювань (АХЗ) – патологічний стан, що характеризується хронічним запаленням, яке спричинило розвиток анемії. 

За поширеністю АХЗ займають 2-е місце після залізодефіцитної анемії

Причини і поширеність анемії хронічних захворювань:

18-95%  Інфекції гострі та хронічні (вірусні, бактеріальні, паразитні, грибкові)м

30-77% Пухлини (гемобластози, солідні пухлини)

8-71%  Аутоімунні захворювання (ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, васкуліти, запальні захворювання кишечника - хвороба Крона, виразковий коліт)

8-70% Хронічне відторгнення трансплантату

23-50% Хронічна хвороба нирок

У госпіталізованих хворих похилого віку частота АХЗ досягає 36-80%, у амбулаторних хворих 5-14% ГЕПСІДІН І ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З АНЕМІЄЮ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. Гепсідін регулює вміст заліза у плазмі, але вірно і зворотнє – експресія гепсідіну регулюється потребою організму в залізі. Відповідно до сучасних уявлень, головна роль в регуляції заліза відводиться гепсідіну – острофазному білку, який синтезується в печінці. 

Його відкриття дозволило багато в чому прояснити зв'язок між імунним механізмом порушення гомеостазу заліза і розвитком АХЗ. Було доведено, що збільшення в печінці синтезу гепсідіну під впливом прозапальних цитокінів при хронічних захворюваннях призводить до зниження абсорбції заліза в кишечнику, блокування вивільнення заліза з макрофагів печінки, селезінки і з гепатоцитів внаслідок блокади гепсідіном функції ферропортіна. Недостатнє надходження заліза в еритроїдні клітини призводить до порушення їх дозрівання і зниження синтезу гема. При цьому розвивається функціональний або «перерозподільчий» дефіцит заліза.

Отже, збільшення гепсідіну у крові у відповідь на запалення призводить до гострого дефіциту заліза.

ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АНЕМІЇ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗВИЧАЙНІ ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА ВИЯВЛЯЮТЬСЯ МАЛОЕФЕКТИВНИМИ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ВСМОКТУВАННЯ В КИШЕЧНИКУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕРАПІЇ АНЕМІЇ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НЕОБХІДНИЙ ГЕПСІДІН-НЕЗАЛЕЖНИЙ ШЛЯХ ДОСТАВКИ ЗАЛІЗА

 

  1. UNICEF/UNU/WHO. Iron Deficiency Anemia: Assessment, Prevention, and Control. A Guide for Programme Managers.– Geneva: WHO/NHD, 2001.
  2. Weiss G., Goodnoughn L.T. 2005
  3. Соломахина Н. Й., Находнова О. С. Гепсідін і його зв'язок із запаленням у хворих з анемією хронічних захворювань на тлі ХСН в похилому і старечому віці. Kardiologiia. 2018:58(S2):4–11