Logo

СідерАЛ — Допомога при дефициті заліза та анемії

Сидерал

Анемія при захворюваннях нирок

Анемія є найбільш раннім і частим ускладненням хронічної хвороби нирок (ХХН) і зазвичай розвивається при зниженні швидкості клубочкової фільтрації (СКФ) до 40-60 мл / хв / 1,73 м2, хоча можлива і на ранніх стадіях патології нирок. Приблизно у половини пацієнтів з ХХН виявляють анемію (Astor B.C. et al., 2002; Єрмоленко В.М., Філатова М.М., 2004). Поширеність і вираженість останньої в Україні значно перевищує аналогічні показники розвинених країн.

Так, за даними Європейського дослідження з лікування анемії (European Survey of Anaemia Management - ESAM), в країнах Західної Європи цільового рівня гемоглобіну  > 110 г / л досягають 53% пацієнтів з ХХН, в Україні ж, за даними реєстру хворих ХХН – не більше 20% (Мілованова Л.Ю. і співавт. 2009). Крім того, зареєстровано велику кількість пацієнтів з неприпустимо низьким рівнем гемоглобіну – <70 і навіть <60 г /л (Astor B.C. et al., 2002).

Чому у хворих із захворюванням нирок розвивається анемія?

Анемія розвивається головним чином через втрату нирками здатності секретувати достатню для стимуляції кровотворення кількість еритропоетину. Анемія може виникати при ХХН задовго до термінальної стадії і посилюватися у міру її прогресування, оскільки зморщування нирок призводить до падіння синтезу еритропоетину в перітубулярних клітинах. Серед інших причин розвитку анемії у пацієнтів із ХХН -  скорочення життя еритроцитів, тромбоцитарна дисфункція, яка обумовлює підвищену кровоточивість, вплив на еритроцити уремічних токсинів, зниження вмісту заліза внаслідок неправильного всмоктування в кишечнику і при гемодіалізі, індукованому паратгормоном остеофіброзі. Властива здоровим людям зворотна лінійна залежність між рівнем еритропоетину в плазмі крові і концентрацією гемоглобіну порушується при розвитку ниркової недостатності. В результаті синтез еритропоетину не підвищується пропорційно тяжкості анемії (Hsu CY et al., 2002; Hörl WH et al., 2003; Locatelli F. et al., 2004; Бережний В.В. та співавт., 2006; Карманов Є.В. ., 2010).

Анемія підвищує ризик несприятливих наслідків у пацієнтів з ХХН, таких як смертність, прогресування ХХН і серцево-судинних захворювань, госпіталізація.

Лікування анемії на ранній стадії може попередити виникнення серйозних ускладнень.