Logo

СідерАЛ — Допомога при дефициті заліза та анемії

Сидерал

Післяопераційні анемії

Крововтрата, обумовлена ​​хірургічним втручанням, є ще однією поширеною причиною анемії. Метааналіз 19 досліджень показав, що у 24% пацієнтів, які перенесли тотальне ендопротезування кульшового або колінного суглоба, і у 44% пацієнтів з переломом шийки стегна мала місце периопераційна анемія (D.R. Spahn, 2010).

За даними Shander і співавт. (2004), анемія розвивається у 22-75% пацієнтів, які перенесли колоректальні хірургічні втручання, і в 34% випадків після абдомінальних операцій. Більше 85% пацієнтів з нормальними гематологічними показниками до операції мають підтверджений дефіцит заліза після планового ортопедичного втручання через масивну крововтрату (Lasocki et al., 2012).

Найчастіше пацієнти мають анемію і перед операцією, що має викликати особливу настороженість у анестезіологів і хірургів у зв'язку з істотним погіршенням післяопераційного прогнозу. Проспективні і ретроспективні когортні дослідження показують, що пацієнти з передопераційною анемією (рівень Hb <80 г / л) мають гірші післяопераційні результати і більш високу 30-денну летальність у порівнянні з неанемізованими хворими.

Таким чином, дефіцит заліза в периопераційному періоді сприяє: підвищенню частоти інфекційно-запальних ускладнень, післяопераційної смертності; збільшенню тривалості перебування у стаціонарі; підвищенню вартості витрат на проведене лікування.

 

  1. Е. Ю. ХАЛІКОВА, Б. В. СІЛАЄВ. Корекція анемії у пацієнтів в перед- і післяопераційному періоді і у хворих в критичному стані. Вісник анестезіології та реаніматології, Том 17, № 2, 2020.
  2. Р. А. Ткаченко. Периопераційна анемія: як її лікувати і як це робити правильно.Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія» № 4 (26), листопад 2016 р.